א למנצח לבני-קרח מזמור : ב כל-העמים תקעו-כף הריעו לאלהים בקול רנה : ג כי-יהוה עליון נורא מלך גדול על-כל-הארץ : ד ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו : ה יבחרלנו את-נחלתנו את גאון יעקב אשר-אהב סלה : ו עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר : ז זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו : ח כי מלך כל-הארץ אלהים זמרו משכיל : ט מלך אלהים על-גוים אלהים ישב על-כמא קדשו : י נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני-ארץ מאד נעלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית