א למנצח לבני-קרח על-עלמות שיר : ב אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד : ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים : ד יהמו יחמרו מימיו ירעשו-הרים בגאותו סלה : ה נהר פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון : ו אלהים בקרבה בלתמוט יעזרה אלהים לפנות בקר : ז המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ : ח יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה : ט לכו-חזו מפעלות יהוה אשר-שם שמות בארץ : י משבית מלחמות עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש : יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ : יב יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית