א למנצח משכיל לבני-קרח : ב כאיל תערג על-אפיקי-מים כן נפשי תערג אליך אלהים : ג צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים : ד היתה-לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל-היום איה אלהיך : ה אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר במך אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה המון חוגג : ו מה-תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועות פניו : ז אלהי עלי נפשי תשתוחח על-כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער : ח תהום-אל-תהום קורא לקול צנוריך כל-משבריך וגליך עלי עברו : ט יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירו עמי תפלה לאל חיי : י אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה-קדר אלך בלחץ אויב : יא ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום איה אלהיך : יב מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית