א מזמור לדוד להזכיר : ב יהוה אל-בקצפך תוכיחני ובחמתך תימרני : ג כי-חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך : ד אין-מתם בבשרי מפני זעמך אין-שלום בעצמי מפני חחאתי : ה כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני : ו הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי : ז נעויתי שחתי עד-מאד כל-היום קדר הלכתי : ח כי-כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי : ט נפוגותי ונדכיתי עד-מאד שאגתי מנהמת לבי : י אדני נגדך כל-תאותי ואנחתי ממך לא-נסתרה : יא לבי סחרחר עזבני כחי ואור-עיני גם-הם אין אתי : יב אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו : יג וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל-היום יהגו : יד ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח-פיו : טו ואהי כאיש אשר לא-שמע ואין בפיו תוכחות : טז כי-לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי : יז כי-אמרתי פן-ישמחו-לי במוט רגלי עלי הגדילו : יח כי-אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד : יט כי-עוני אגיד אדאג מחחאתי : כ ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר : כא ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדפי-טוב : כב אל-תעזבני יהוה אלהי אל-תרחק ממני : כג חושה לעזרתי אדני תשועתי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית