א למנצח לעבד-יהוה לדוד : ב נאם-פשע לרשע בקרב לבי אין-פחד אלהים לנגד עיניו : ג כי-החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא : ד דברי-פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב : ה און יחשב על-משכבו יתיצב על-דרך לא-טוב רע לא ימאס : ו יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד-שחקים : ז צדקתך כהררי-אל משפטך תהום רבה אדם-ובהמה תושיע יהוה : ח מה-יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון : ט ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם : י כי- עמך מקור חיים באורך נראה-אור : יא משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי-לב : יב אלתבואני רגל גאוה ויד-רשעים אל-תנדני : יג שם נפלו פעלי און דחו ולא-יכלו קום :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית