א לדוד משכיל אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה : ב אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה : ג כי-החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל-היום : ד כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה : ה חחאתי אודיעך ועוני לא-כמיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חחאתי סלה : ו על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו : ז אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה : ח אשכילך ואורך בדרך-זו תלך איעצה עליך עיני : ט אל-תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג-ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך : י רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו : יא שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל-ישרי-לב :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית