א מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז : ב הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש : ג קול יהוה על-המים אל-הכבוד הרעים יהוה על-מים רבים : ד קוליהוה בכח קול יהוה בהדר : ה קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את-ארזי הלבנון : ו וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים : ז קול-יהוה חצב להבות אש : ח קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש : ט קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד : י יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם : יא יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את-עמו בשלום :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית