א לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז-חיי ממי אפחד : ב בקרב עלי מרעים לאכל את-בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו : ג אם-תחנה עלי מחנה לא-יירא לבי אם-תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח : ד אחת שאלתי מאת-יהוה אותה אבקש שבתי בבית-יהוה כלימי חיי לחזות בנעם-יהוה ולבקר בהיכלו : ה כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני : ו ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה : ז שמע-יהוה קולי אקרא וחנני וענני : ח לך אמר לבי בקשו פני את-פניך יהוה אבקש : ט אל-תסתר פניך ממני אל-תט-באף עבדך עזרתי היית אל-תחשני ואל-תעזבני אלהי ישעי : י כי-אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני : יא הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי : יב אל-תתנני בנפש צרי כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס : יג לולא האמנתי לראות בטוב-יהוה בארץ חיים : יד קוה אל-יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אליהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית