א לדוד שפטני יהוה כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד : ב בחנני יהוה ונמני צרפה כליותי ולבי : ג כי-חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך : ד לא-ישבתי עם-מתי-שוא ועם נעלמים לא אבוא : ה שנאתי קהל מרעים ועם-רשעים לא אשב : ו ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את-מזבחך יהוה : ז לשמע בקול תודה ולספר כל-נפלאותיך : ח יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך : ט אל-תאסף עם-חחאים נפשי ועם-אנשי דמים חיי : י אשרבידיהם זמה וימינם מלאה שחד : יא ואני בתמי אלך פדני וחנני : יב רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית