א לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה : ב כי-הוא על-ימים יסדה ועל-נהרות יכוננה : ג מי-יעלה בהר-יהוה ומי-יקום במקום קדשו : ד נקי כפים ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה : ה ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו : ו זה דור דרשיו מבקשי פניך יעקב סלה : ז שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד : ח מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה : ט שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד : י מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית