א מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר : ב בנאות דשא ירביצני על-מי מנחות ינהלני : ג נפשי ישובב ינחני במעגלי-צדק למען שמו : ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני : ה תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה : ו אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי ושבתי בבית-יהוה לארך ימים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית