א למנצח מזמור לדוד : ב יהוה בעזך ישמח-מלך ובישועתך מה-יגל מאד : ג תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל-מנעת מלה : ד כי-תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז : ה חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד : ו גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו : ז כי-תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את-פניך : ח כי-המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל-ימוט : ט תמצא ידך לכל-איביך ימינך תמצא שנאיך : י תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש : יא פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם : יב כי-נטו עליך רעה חשבו מזמה בל-יוכלו : יג כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על-פניהם : יד רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית