א מכתם לדוד שמרני אל כי-חסיתי בך : ב אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל-עליך : ג לקדושים אשר-בארץ המה ואדירי כל-חפצי-בם : ד ירבו עצבותם אחר מהרו בל-אמיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על-שפתי : ה יהוה מנת-חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי : ו חבלים נפלו-לי בנעמים אף-נחלת שפרה עלי : ז אברך את-יהוה אשר יעצני אף-לילות ימרוני כליותי : ח שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט : ט לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח : י כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת : יא תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית