א למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה-טוב : ב יהוה משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים : ג הכל סר יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד : ד הלא ידעו כל-פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו : ה שם פחדו פחד כי-אלהים בדור צדיק : ו עצת-עני תבישו כי יהוה מחסהו : ז מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית