א למנצח מזמור לדוד : ב עד-אנה יהוה תשכחני נצח עד-אנה תסתיר את-פניך ממני : ג עד-אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד-אנה ירום איבי עלי : ד הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן-אישן המות : ה פן-יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט : ו ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה כי גמל עלי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית