א למנצח על-השמינית מזמור לדוד : ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד כי-פמו אמונים מבני אדם : ג שוא ידברו איש את-רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו : ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות לשון מדברת גדלות : ה אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו : ו משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו : ז אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים : ח אתה-יהוה תשמרם תצרנו מןהדור זו לעולם : ט סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית