א למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודי הרכם צפור : ב כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על-יתר לירות במו-אפל לישרי-לב : ג כי השתות יהרסון צדיק מהפעל : ד יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם : ה יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו : ו ימטר על-רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם : ז כי-צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית