א למנצח על-הגתית מזמור לדוד : ב יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך על-השמים : ג מפי עוללים וינקים ימדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם : ד כי-אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה : ה מה-אנוש כי-תזכרנו ובןאדם כי תפקדנו : ו ותחמרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעחרהו : ז תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת-רגליו : ח צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי : ט צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים : י יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית