א למנצח בנגינות על-השמינית מזמור לדוד : ב יהוה אל-באפך תוכיחני ואל-בחמתך תימרני : ג חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי : ד ונפשי נבהלה מאד ואתה יהוה עד-מתי : ה שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך : ו כי אין במות זכרך בשאול מי יודה-לך : ז יגעתי באנחתי אשחה בכל-לילה מחתי בדמעתי ערשי אמסה : ח עששה מכעס עיני עתקה בכל-צוררי : ט סורו ממני כל-פעלי און כי-שמע יהוה קול בכיי : י שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח : יא יבשו ויבהלו מאד כל-איבי ישבו יבשו רגע :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית