א למנצח בנגינות מזמור לדוד : ב בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי : ג בני איש עד-מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה : ד ודעו כי-הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו : ה רגזו ואל-תחטאו אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה : ו זבחו זבחי-צדק ובטחו אל-יהוה : ז רבים אמרים מי-יראנו טוב נסה-עלינו אור פניך יהוה : ח נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו : ט בשלום יחדו אשכבה ואישן כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית