א למה רגשו גוים ולאמים יהגו-ריק : ב יתיצבו מלכי-ארץ ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה ועל-משיחו : ג ננתקה את-מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו : ד יושב בשמים ישחק אדני ילעג-למו : ה אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו : ו ואני נסכתי מלכי על-ציון הרקדשי : ז אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך : ח שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי-ארץ : ט תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם : י ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ : יא עבדו את-יהוה ביראה וגילו ברעדה : יב נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך כי-יבער כמעט אפו אשרי כל-חוסי בו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית