א הוי מראה ונגאלה העיר היונה : ב לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אלאלהיה לא קרבה : ג שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר : ד נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו-קדש חמסו תורה : ה יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא-יודע עול בשת : ו הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי-איש מאין יושב : ז אמרתי אךתיראי אותי תקחי מוסר ולא-יכרת מעונה כל אשר-פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם : ח לכן חכו-לי נאם-יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל-הארץ : ט כי-אז אהפך אל-עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד : י מעבר לנהרי-כוש עתרי בת-פוצי יובלון מנחתי : יא ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי-אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא-תוספי לגבהה עוד בהר קדשי : יב והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה : יג שארית ישראל לא-יעשו עולה ולא-ידברו כזב ולא-ימצא בפיהם לשון תרמית כי-המה ירעו ורבצו ואין מחריד : יד רני בת-ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכללב בת ירושלם : טו ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית