א המשא אשר חזה חבקוק הנביא : ב עד-אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע : ג למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא : ד על-כן תפוג תורה ולא-יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את-הצדיק על-כן יצא משפט מעקל : ה ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי-פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר : ו כי-הנני מקים את-הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי-ארץ לרשת משכנות לא-לו : ז אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא : ח וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול : ט כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי : י והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל-מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה : יא אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו : יב הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו : יג טהור עינים מראות רע והביט אל-עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו : יד ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא-משל בו : טו כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על-כן ישמח ויגיל : טז על-כן יזבח לחרמו ויקחר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה : יז העל כן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית