א וימן יהוה דג גדול לבלע את-יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות : ב ויתפלל יונה אל-יהוה אלהיו ממעי הדגה : ג ויאמר קראתי מצרה לי אל-יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי : ד ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל-משבריך וגליך עלי עברו : ה ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל-היכל קדשך : ו אפפוני מים עד-נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי : ז לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי : ח בהתעחף עלי נפשי את-יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל-היכל קדשך : ט משמרים הבלי-שוא חסדם יעזבו : י ואני בקול תודה אזבחה-לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה : יא ויאמר יהוה לדג ויקא את-יונה אל-היבשה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית