א דברי עמוס אשר היה בנקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלךשיהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש : ב ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל : ג כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרצות הברזל את הגלעד : ד ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד : ה ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה : ו כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום : ז ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה : ח והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה : ט כה אמר יהוה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים : י ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה : יא כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח : יב ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה : יג כה אמר יהוה על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית