א כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני : ב קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקחרון : ג ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על-זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים : ד בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל : ה לא ישוב אל-ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב : ו וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם : ז ועמי תלואים למשובתי ואל-על יקראהו יחד לא ירומם : ח איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי : ט לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא-איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר : י אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי-הוא ישאג ויחרדו בנים מים : יא יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על-בתיהם נאם-יהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית