א גפן בוקק ישראל פרי ישוה-לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות : ב חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם : ג כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את-יהוה והמלך מה-יעשה-לנו : ד דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי : ה לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי-אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על-כבודו כי-גלה ממנו : ו גם-אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו : ז נדמה שמרון מלכה כקצף על-פני-מים : ח ונשמדו במות און חחאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על-מזבחותם ואמרו להרים כמונו ולגבעות נפלו עלינו : ט מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא-תשיגם בגבעה מלחמה על-בני עלוה : י באותי ואמרם ואמפו עליהם עמים באסרם לשתי עונתם : יא ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על-טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד-לו יעקב : יב זרעו לכם לצדקה קצרו לפי-חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את-יהוה עד-יבוא וירה צדק לכם : יג חרשתם-רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי-כחש כי-בטחת בדרכך ברב גבוריך : יד וקאם שאון בעמך וכל-מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על-בנים רחשה : טו ככה עש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית