א דבר-יהוה אשר היה אל-הושע בן-בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל : ב תחלת דבר-יהוה בהושע פ ויאמר יהוה אל-הושע לך קחלך אשת זנונים וילדי זנונים כי-זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה : ג וילך ויקח את-גמר בתדבלים ותהר ותלד-לו בן : ד ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי-עוד מעט ופקדתי אתדמי יזרעאל על-בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל : ה והיה ביום ההוא ושברתי אתקשת ישראל בעמק יזרעאל : ו ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את-בית ישראל כי-נשא אשא להם : ז ואת-בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים : ח ותגמל את-לא רחמה ותהר ותלד בן : ט ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא-אהיה לכם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית