א ואלה שמות השבטים מקצה צפונה אל-יד דרך-חתלן לבוא-חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה אל-יד חמת והיו-לו פאת-קדים הים דן אחד : ב ועל גבול דן מפאת קדים עד-פאתימה אשר אחד : ג ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד-פאת-ימה נפתלי אחד : ד ועל גבול נפתלי מפאת קדמה עד-פאת-ימה מנשה אחד : ה ועל גבול מנשה מפאת קדמה עד-פאת-ימה אפרים אחד : ו ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד-פאת-ימה ראובן אחד : ז ועל גבול ראובן מפאת קדים עד-פאת-ימה יהודה אחד : ח ועל גבול יהודה מפאת קדים עד-פאת-ימה תהיה התרומה אשר-תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עדפאת-ימה והיה המקדש בתוכו : ט התרומה אשר תרימו ליהוה ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים : י ולאלה תהיה תרומת-הקדש לכהנים צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף והיה מקדש-יהוה בתוכו : יא לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי אשר לא-תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים : יב והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדש קדשים אל-גבול הלוים : יג והלוים לעמת גבול הכהנים חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרת אלפים כל-ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית