א ואתה בן-אדם הנבא אל-הרי ישראל ואמרת הרי ישראל שמעו דבר-יהוה : ב כה אמר אדני יהוה יען אמר האויב עליכם האח ובמות עולם למורשה היתה לנו : ג לכן הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה יען ביען שמות ושאף אתכם ממביב להיותכם מורשה לשארית הגוים ותעלו על-שפת לשון ודבת-עם : ד לכן הרי ישראל שמעו דבר-אדני יהוה כה-אמר אדני יהוה להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות ולחרבות השממות ולערים הנעזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגוים אשר ממביב : ה לכן כה-אמר אדני יהוה אם-לא באש קנאתי דברתי על-שארית הגוים ועל-אדום כלא אשר נתנו-את-ארצי להם למורשה בשמחת כללבב בשאט נפש למען מגרשה לבז : ו לכן הנבא על-אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות כה-אמר אדני יהוה הנני בקנאתי ובחמתי דברתי יען כלמת גוים נשאתם : ז לכן כה אמר אדני יהוה אני נשאתי את-ידי אם-לא הגוים אשר לכם ממביב המה כלמתם ישאו : ח ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא : ט כי הנני אליכם ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם : י והרביתי עליכם אדם כל-בית ישראל כלה ונשבו הערים והחרבות תבנינה : יא והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם והטב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית