א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם מה-יהיה עץ-הגפן מכל-עץ הזמורה אשר היה בעצי היער : ג היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם-יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל-כלי : ד הנה לאש נתן לאכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה : ה הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי-אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה : ו לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ-הגפן בעץ היער אשר-נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את-ישבי ירושלם : ז ונתתי את-פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי-אני יהוה בשומי אתפני בהם : ח ונתתי את-הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית