א ואראה והנה אל-הרקיע אשר על-ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כמא נראה עליהם : ב ויאמר אל-האיש לבש הבדים ויאמר בא אל-בינות לגלגל אל-תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי-אש מבינות לכרבים וזרק על-העיר ויבא לעיני : ג והכרבים עמדים מימין לבית בבאו האיש והענן מלא את-החצר הפנימית : ד וירם כבוד-יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את-הענן והחצר מלאה את-נגה כבוד יהוה : ה וקול כנפי הכרובים נשמע עדהחצר החיצנה כקול אל-שדי בדברו : ו ויהי בצותו את-האיש לבש-הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן : ז וישלח הכרוב את-ידו מבינות לכרובים אל-האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל-חפני לבש הבדים ויקח ויצא : ח וירא לכרבים תבנית יד-אדם תחת כנפיהם : ט ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש : י ומראיהם דמות אחד לארבעתם כאשר יהיה האופן בתוך האופן : יא בלכתם אל-ארבעת רבעיהם ילכו לא ימבו בלכתם כי המקום אשר-יפנה הראש אחריו ילכו לא ימבו בלכתם : יב וכל-בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם : יג לאופנים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית