א ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך-הגולה על-נהר-כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים : ב בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין : ג היה היה דבר-יהוה אל-יחזקאל בן-בוזי הכהן בארץ כשדים על-נהר-כבר ותהי עליו שם יד-יהוה : ד וארא והנה רוח סערה באה מן-הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש : ה ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה : ו וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם : ז ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל : ח וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם : ט חברת אשה אל-אחותה כנפיהם לא-ימבו בלכתן איש אל-עבר פניו ילכו : י ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל-הימין לארבעתם ופני-שור מהשמאול לארבעתן ופני-נשר לארבעתן : יא ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכמות את גויתיהנה : יב ואיש אל-עבר פניו ילכו אל אשר יהיהשמה הרוח ללכת ילכו לא ימבו בלכתן : יג ודמות החיות מראיהם כגחלי-אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן-האש יוצא ברק : יד והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק : טו וארא החיות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית