א אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא אל-פלשתים בטרם יכה פרעה את-עזה : ב כה אמר יהוה הנה-מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ : ג מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא- הפנו אבות אל-בנים מרפיון ידים : ד על-היום הבא לשדוד את-כל-פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי-שדד יהוה את-פלשתים שארית אי כפתור : ה באה קרחה אל-עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד-מתי תתגודדי : ו הוי חרב ליהוה עד-אנה לא תשקטי האספי אל-תערך הרגעי ודמי : ז איך תשקטי ויהוה צוה-לה אל-אשקלון ואל-חוף הים שם יעדה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית