א אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא על-הגוים : ב למצרים על-חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר-היה על-נהר-פרת בכרכמש אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה : ג ערכו מגן וצנה וגשו למלחמה : ד אסרו המוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו המרינות : ה מדוע ראיתי המה חתים נסוגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור ממביב נאם-יהוה : ו אל-ינוס הקל ואל-ימלט הגבור צפונה על-יד נהר-פרת כשלו ונפלו : ז מי-זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשו מימיו : ח מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכמה-ארץ אבידה עיר וישבי בה : ט עלו המוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כוש ופוט תפשי מגן ולודים תפשי דרכי קשת : י והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל-נהר-פרת : יא עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת-מצרים לשוא הרבית רפאות תעלה אין לך : יב שמעו גוים קלונך וצוחתך מלאה הארץ כי-גבור בגבור כשלו יחדיו נפלו שניהם : יג הדבר אשר דבר יהוה אל-ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את-ארץ מצרים : יד הגידו במצרים והשמיעו במג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית