א הדבר אשר דבר ירמיהו הנביא אל-ברוך בן-נריה בכתבו -את-הדברים האלה על-ספר מפי ירמיהו בשנה הרבעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר : ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל עליך ברוך : ג אמרת אוי-נא לי כי-יסף יהוה יגון על-מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי : ד כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשר-בניתי אני הרס ואת אשר-נטעתי אני נתש ואת-כל-הארץ היא : ה ואתה תבקש-לך גדלות אל-תבקש כי הנני -מביא רעה על-כלבשר נאם-יהוה ונתתי לך את-נפשך לשלל על כל-המקמות אשר תלך-שם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית