א ויגשו כל-שרי החילים ויוחנן בן-קרח ויזניה בן-הושעיה וכל-העם מקטן ועד-גדול : ב ויאמרו אל-ירמיהו הנביא תפל-נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל-יהוה אלהיך בעד כלהשארית הזאת כי-נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך ראות אתנו : ג ויגד-לנו יהוה אלהיך את-הדרך אשר נלך-בה ואת-הדבר אשר נעשה : ד ויאמר אליהם ירמיהו הנביא שמעתי הנני מתפלל אל-יהוה אלהיכם כדבריכם והיה כל-הדבר אשר-יענה יהוה אתכם אגיד לכם לא-אמנע מכם דבר : ה והמה אמרו אל-ירמיהו יהי יהוה בנו לעד אמת ונאמן אם-לא ככלהדבר אשר ישלחך יהוה אלהיך אלינו כן נעשה : ו אם-טוב ואם-רע בקול יהוה אלהינו אשר אנחנו שלחים אתך אליו נשמע למען אשר ייטב-לנו כי נשמע בקול יהוה אלהינו : ז ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו : ח ויקרא אל-יוחנן בן-קרח ואל כל-שרי החילים אשר אתו ולכל-העם למקטן ועד-גדול : ט ויאמר אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר שלחתם אתי אליו להפיל תחנתכם לפניו : י אם-שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרס ונטעתי אתכם ולא אתוש כי נחמתי אל-הרעה אשר עשיתי לכם : יא אל-תיראו מפני מלך בבל אשר-אתם יראים מפניו אל-תיראו ממנו נאם-יהוה כי-אתכם אני להושיע אתכם ולהצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית