א שמעו את-הדבר אשר דבר יהוה עליכם בית ישראל : ב כה אמר יהוה אל-דרך הגוים אל-תלמדו ומאתות השמים אל-תחתו כי-יחתו הגוים מהמה : ג כי-חקות העמים הבל הוא כי-עץ מיער כרתו מעשה ידי-חרש במעצד : ד בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק : ה כתמר מקשה המה ולא ידברו נשוא ינשוא כי לא יצעדו אל-תיראו מהם כי-לא ירעו וגם-היטיב אין אותם : ו מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה : ז מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל-חכמי הגוים ובכל-מלכותם מאין כמוך : ח ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא : ט כסף מרקע מתרשיש יובא וזהב מאופז מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם : י ויהוה אלהים אמת הוא-אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא-יכלו גוים זעמו : יא כדנה תאמרון להום אלהיא די-שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן-תחות שמיא אלה : יב עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים : יג לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו : יד נבער כל-אדם מדעת הביש כל-צורף מפסל כי שקר נסכו ולא-רוח בם : טו הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו : טז לא-כאלה חלק יע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית