א נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל-גוי לא-קרא בשמי : ב פרשתי ידי כל-היום אל-עם סורר ההלכים הדרך לא-טוב אחר מחשבתיהם : ג העם המכעיסים אותי על-פני תמיד זבחים בגנות ומקחרים על-הלבנים : ד הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשר החזיר ומרק פגלים כליהם : ה האמרים קרב אליך אל-תגשבי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל-היום : ו הנה כתובה לפני לא אחשה כי אםשלמתי ושלמתי על-חיקם : ז עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו אמר יהוה אשר קחרו עלההרים ועל-הגבעות חרפוני ומדתי פעלתם ראשנה אל-חיקם : ח כה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל-תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל : ט והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו-שמה : י והיה השרון לנוה-צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני : יא ואתם עזבי יהוה השכחים את-הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך : יב ומניתי אתכם לחרב וכלכם לחבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לאחפצתי בחרתם : יג לכן כה-אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית