א כקדח אש המסים מים תבעה-אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו : ב בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו : ג ומעולם לא-שמעו לא האזינו עין לא-ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה-לו : ד פגעת את-שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן-אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע : ה ונהי כחמא כלנו וכבגד עדים כל-צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו : ו ואין-קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי-הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד-עוננו : ז ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו : ח אל-תקצף יהוה עד-מאד ואל-לעד תזכר עון הן הבט-נא עמך כלנו : ט ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה : י בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל-מחמדינו היה לחרבה : יא העל-אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד-מאד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית