א קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח : ב כי-הנה החשך יכמה-ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה : ג והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך : ד שאי-סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו-לך בניך מרחוק יבאו ובנתיך על-צד תאמנה : ה אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך כי-יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך : ו שפעת גמלים תכמך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו : ז כל-צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על-רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר : ח מי-אלה כעב תעופינה וכיונים אל-ארבתיהם : ט כי-לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך : י ובנו בני-נכר חמתיך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי הכיתיך וברצוני רחמתיך : יא ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא ימגרו להביא אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים : יב כי-הגוי והממלכה אשר לא-יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו : יג כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד : יד והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על-כפות רגליך כל-מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל : טו תח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית