א הן לא-קצרה יד-יהוה מהושיע ולא-כבדה אזנו משמוע : ב כי אם-עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחחאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע : ג כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו-שקר לשונכם עולה תהגה : ד אין-קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על-תהו ודבר-שוא הרו עמל והוליד און : ה ביצי צפעוני בקעו וקורי עכביש יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה : ו קוריהם לא-יהיו לבגד ולא יתכמו במעשיהם מעשיהם מעשי-און ופעל חמס בכפיהם : ז רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבותיהם מחשבות און שד ושבר במסלותם : ח דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום : ט על-כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה נקוה לאור והנה-חשך לנגהות באפלות נהלך : י נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים : יא נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו : יב כי-רבו פשעינו נגדך וחחאותינו ענתה בנו כי-פשעינו אתנו ועונתינו ידענום : יג פשע וכחש ביהוה ונסוג מאחר אלהינו דבר-עשק וסרה הרו והגו מלב דברי-שקר : יד והמג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמד כי-כשלה ברחוב אמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית