א מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על-מי נגלתה : ב ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא-תאר לו ולא הדר ונראהו ולא-מראה ונחמדהו : ג נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו : ד אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה : ה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא-לנו : ו כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו : ז נגש והוא נענה ולא יפתח-פיו כשה לחבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו : ח מעצר וממשפט לקח ואת-דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו : ט ויתן את-רשעים קברו ואת-עשיר במתיו על לא-חמס עשה ולא מרמה בפיו : י ויהוה חפץ דכאו החלי אם-תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח : יא מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל : יב לכן אחלק-לו ברבים ואת-עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת-פשעים נמנה והוא חטארבים נשא ולפשעים יפגיע :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית