א יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת : ב פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן-לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד-יהוה הדר אלהינו : ג חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו : ד אמרו לנמהרי-לב חזקו אל-תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם : ה אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה : ו אז ידלג כאיל פמח ותרן לשון אלם כי-נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה : ז והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא : ח והיה-שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא-יעברנו טמא והוא-למו הלך דרך ואוילים לא יתעו : ט לא-יהיה שם אריה ופריץ חיות בל-יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים : י ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על-ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית