א ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני : ב הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי-עזי וזמרת יה יהוה ויהי-לי לישועה : ג ושאבתם-מים בששון ממעיני הישועה : ד ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו : ה זמרו יהוה כי גאות עשה מודעת זאת בכל-הארץ : ו צהלי ורני יושבת ציון כי-גדול בקרבך קדוש ישראל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית