א והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו : ב ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל : ג והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כלהכתוב לחיים בירושלם : ד אם רחץ אדני את צאת בנות-ציון ואת-דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער : ה וברא יהוה על כל-מכון הר-ציון ועל-מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על-כל-כבוד חפה : ו וסכה תהיה לצל-יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית