א ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל-אחאב חי-יהוה אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם-יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם-לפי דברי : ב ויהוה אליו למר : ג לך מזה ופנית לנסתרת בנחל כרית אשר על-פן : ד והיה מהנחל תשתה וים צויתי לכלכלך שם : ה וש כדבר יהוה וילך וישב ב שר על-פני הירדן : ו והיאים לו לחם ובשר בבקר ולחערב ומן-הנחל ישתה : ז ויהי מקץ ימים וייבש הנחל כי לא-היה גשם בארץ : ח ויהי דבר-יהוה אליו לאמר : ט קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך : י ויקם וילך צרפתה ויבא אל-פתח העיר והנה-שם אשה אלמנה מקששת עצים ויקרא אליה ויאמר קחי-נא לי מעט-מים בכלי ואשתה : יא ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחי-נא לי פת-לחם בידך : יב ותאמר חי-יהוה אלהיך אם-יש-לי מעוג כי אם-מלא כףקמח בכד ומעט-שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנהו ומתנו : יג ויאמר אליה אליהו אל-תיראי באי עשי כדברך אך עשי-לי משם עגה קטנה בראשנה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרנה : יד כי כה אמר יהוה אלהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת-יהוה גשם על-פני האדמה : טו ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא-ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית