א וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל-ישראל להמליך אתו : ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים : ג וישלחו ויקראולו ויבא ירבעם וכל-קהל ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר : ד אביך הקשה את-עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך : ה ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם : ו ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים את-פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את-העם-הזה דבר : ז וידברו אליו לאמר אם-היום תהיה-עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים : ח ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו : ט ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו : י וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי : יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על-עלכם אבי ימר אתכם בשוטים ואני אימר אתכם בעקרבים : יב ויבוא ירבעם וכל-העם אל-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית