א ויהי היום ויאמר יונתן בן-שאול אל-הנער נשא כליו לכה ונעברה אל-מצב פלשתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד : ב ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרמון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש : ג ואחיה בן-אחטוב אחי איכבוד בן-פינחס בן-עלי כהן יהוה בשלו נשא אפוד והעם לא ידע כי הלך יונתן : ד ובין המעברות אשר בקש יונתן לעבר על-מצב פלשתים שן-המלע מהעבר מזה ושן-המלע מהעבר מזה ושם האחד בוצץ ושם האחד סנה : ה השן האחד מצוק מצפון מול מכמש והאחד מנגב מול גבע : ו ויאמר יהונתן אל-הנער נשא כליו לכה ונעברה אל-מצב הערלים האלה אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט : ז ויאמר לו נשא כליו עשה כל-אשר בלבבך נטה לך הנני עמך כלבבך : ח ויאמר יהונתן הנה אנחנו עברים אל-האנשים ונגלינו אליהם : ט אם-כה יאמרו אלינו דמו עד-הגיענו אליכם ועמדנו תחתינו ולא נעלה אליהם : י ואם-כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי-נתנם יהוה בידנו וזה-לנו האות : יא ויגלו שניהם אל-מצב פלשתים ויאמרו פלשתים הנה עברים יצאים מן-החרים אשר התחבאו-שם : יב ויענו אנשי המצבה את-יונתן ואת-נשא כליו ויאמרו עלו אלינו ונודיעה אתכם דבר פ ויאמר יונתן אל-נשא כליו ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית