א ויהי מימים רבים אחרי אשר-הניח יהוה לישראל מכל-איביהם ממביב ויהושע זקן בא בימים : ב ויקרא יהושע לכל-ישראל לזקניו ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויאמר אלהם אני זקנתי באתי בימים : ג ואתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לכל-הגוים האלה מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם : ד ראו הפלתי לכם את-הגוים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן-הירדן וכל-הגוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש : ה ויהוה אלהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אתם מלפניכם וירשתם את-ארצם כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם : ו וחזקתם מאד לשמר ולעשות את כל-הכתוב בספר תורת משה לבלתי סורממנו ימין ושמאול : ז לבלתי-בוא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לאתזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם : ח כי אם-ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה : ט ויורש יהוה מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא-עמד איש בפניכם עד היום הזה : י איש-אחד מכם ירדף-אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם : יא ונשמרתם מאד לנפשתיכם לאהבה את-יהוה אלהיכם : יב כי אם-שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם : יג ידוע תדעו כי לא יוסיף...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית